צו בטיחות מספר 111,421

מספר צו
111421
תאריך מתן צו
03/01/2022
שם אתר/מפעיל
הקמת מבנה לחוגים-גבעת וושינגטון
יישוב
בית רבן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
סולמות לא תקינים
שם חוק
שם סעיף