צו בטיחות מספר 90,335

מספר צו
90335
תאריך מתן צו
02/08/2020
שם אתר/מפעיל
מעונות יום בוקשפן 3 תל אביב
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)