צו בטיחות מספר 117,502

מספר צו
117502
תאריך מתן צו
27/06/2022
שם אתר/מפעיל
הקמת בי"ס יסודי ואולם ספורט שד' יגאל אלון קרית ים
יישוב
קריית ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה בגין לקוים בטיחות רבים ועבודה בגובה
שם חוק
שם סעיף