צו בטיחות מספר 90,668

מספר צו
90668
תאריך מתן צו
09/08/2020
שם אתר/מפעיל
בי"ס יסודי 18 כיתות "כרמל וים" קיבוץ עין כרמל
יישוב
עין כרמל
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בתי תקע אינם מוגנים על ידי מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.030 אמפר.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) התש"ן-1990
שם סעיף
לוח חשמל לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד / 5.(ב)