צו בטיחות מספר 105,246

מספר צו
105246
תאריך מתן צו
14/07/2021
שם אתר/מפעיל
מינץ בנימין 34 פתח תקווה (חדר כושר)
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי גידור פתח בריצפה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף