צו בטיחות מספר 101,135

מספר צו
101135
תאריך מתן צו
22/03/2021
שם אתר/מפעיל
שמואל הנגיד 22-24 הרצליה
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עבודה בגובה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור פתחים / 79.