צו בטיחות מספר 124,354

מספר צו
124354
תאריך מתן צו
16/01/2023
שם אתר/מפעיל
רימלט אלימלך 7 רמת גן
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים- לא גודרו ע"י אזן יד -אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)