צו בטיחות מספר 112,761

מספר צו
112761
תאריך מתן צו
07/02/2022
שם אתר/מפעיל
הקמת מבנה משולב ציבורי ומסחרי גוש 18482 רגבה
יישוב
רגבה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)