צו בטיחות מספר 131,879

מספר צו
131879
תאריך מתן צו
27/06/2023
שם אתר/מפעיל
רימלט אלימלך 7 רמת גן
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
חיזוק פיגום זקפים / 43.(א)