צו בטיחות מספר 86,679

מספר צו
86679
תאריך מתן צו
16/07/2020
שם אתר/מפעיל
ב"ס ארז גדרה
יישוב
גדרה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי גידור פתח בריצפה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף