צו בטיחות מספר 86,677

מספר צו
86677
תאריך מתן צו
16/07/2020
שם אתר/מפעיל
ב"ס ארז גדרה
יישוב
גדרה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
כבלי חשמל המונחים על פני הקרקע אינם מוגנים באמצעי הגנה נאותים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
כבלי חשמל / 165.(א)