צו בטיחות מספר 100,257

מספר צו
100257
תאריך מתן צו
03/03/2021
שם אתר/מפעיל
גולדה מאיר 13 הוד השרון בית ספר
יישוב
הוד השרון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)