פרטי תאונה

תאריך ושעה
14:02 04/01/2018
כתובת התאונה
ירושלים, רחוב עזרא (שעשוע) אהרון. שם האתר כפי שמופיע במינהל: פרויקט מורדות נווה יעקב שצ"פ 14, רח' עזרא שעשוע אהרון\אברהם רביץ נווה יעקב ירושלים
גורמים מעורבים
פרטי התאונה
נפל לבור באתר בנייה ונקבר תחת תלולית אפר
תוצאות החקירה
תשובה של המינהל מיום 14.1: "מדובר באתר שלא היה מוכר למינהל קודם לתאונה, ולא היתה בידינו זהות על המבצע עד לאחר ביצוע בירור מול הרשות המקומית. מרגע שהנתונים היו ברשותנו, הוטל צו להפסקת העבודות במקום. מעבר לכך, פתח המפקח בבירור נסיבות המקרה והורה על הסדרת היבטי הבטיחות באתר באופן מיידי." אתר מינהל הבטיחות: יצא צו ב7.1 עד 11.1. (לפי אורך תקופת הצו ככל הנראה גם הוארך) מייל למינהל 4.1 (ראמי)
מקור ראשוני
מד״א, תקשורת
http://mynetjerusalem.co.il/article/253584/8

נפגעים