פרטי תאונה

תאריך ושעה
09:58 05/09/2019
כתובת התאונה
חיפה - נמל
גורמים מעורבים
פרטי התאונה
ימאי (זר) שנפל מגובה באונייה העוגנת בנמל חיפה.
מקור ראשוני
מד"א

נפגעים