פרטי תאונה

תאריך ושעה
15:26 17/09/2020
כתובת התאונה
כניסה למושב גיאה
פרטי התאונה
התהפכות של משאית בטון בכביש 3412 סמוך למושב גיאה

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 23)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  שירותים ומסחר
  גורם הפגיעה
  רכב עבודה

  פונה לביה"ח ברזילי.