פרטי תאונה

תאריך ושעה
13:05 30/01/2020
כתובת התאונה
ראשון לציון
גורמים מעורבים
ק.מ.מ- מפעלי מיחזור בע"מ יזםמקום עבודה
פרטי התאונה
נפל למכונה בעת עבודתו
תוצאות החקירה
באתר מינהל הבטיחות מופיע צו בטיחות מיום 2.2 ולפיו המפעל נסגר עקב תאונת מוות לצורך בירור נסיבות התאונה
מקור ראשוני
מד"א
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.8472644?utm_source=smartfocus&utm_medium=email&utm_content=www.haaretz.co.il/news/education/1.8472644&utm_campaign=לי+ירון&utm_term=20200130-21:57&writerAlerts=true

נפגעים

 • סמיח אבראהים ג'אבר (60)
  חומרת פגיעה
  מוות
  ענף משקי
  תעשיה
  אזרחות
  ישראל-ערבי
  גורם הפגיעה
  לכידה במכונה

  סבל מפגיעות קשות בכל חלקי גופו, נאלצו לקבוע את מותו במקום