פרטי תאונה

תאריך ושעה
08:45 21/06/2022
כתובת התאונה
צפת, רחוב מאיר מיבר
פרטי התאונה
עובד התחשמל במהלך עבודות שיפוצים
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 40)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  בניה
  גורם הפגיעה
  התחשמלות

  התחשמלות