פרטי תאונה

תאריך
24/06/2022
כתובת התאונה
מג'דל שמס
פרטי התאונה
עובד התחשמל בעבודתו במפעל
מקור ראשוני
הדס תגרי, אתר החדשות موقع جولاني

נפגעים

 • האדי חוסיין דעבוס
  חומרת פגיעה
  מוות
  ענף משקי
  תעשיה
  אזרחות
  פלסטיני
  גורם הפגיעה
  התחשמלות