פרטי תאונה

תאריך
24/06/2022
כתובת התאונה
מג'דל שמס, אזור התעשייה
פרטי התאונה
עובד התחשמל במהלך עבודתו במפעל לייצור קרטונים
מקור ראשוני
הדס תגרי, אתר החדשות موقع جولاني

נפגעים

 • האדי חוסיין דעבוס
  חומרת פגיעה
  מוות
  ענף משקי
  תעשיה
  אזרחות
  ישראל-ערבי
  גורם הפגיעה
  התחשמלות