פרטי תאונה

תאריך ושעה
12:25 04/09/2022
כתובת התאונה
חיפה, רחוב בצלאל
פרטי התאונה
עובד נחתך ממסור דיסק באתר שיפוצים
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 63)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  בניה
  גורם הפגיעה
  מכשיר עבודה

  פציעה בגפיים עליונות