פרטי תאונה

תאריך ושעה
11:36 08/09/2022
כתובת התאונה
חיפה, מעגן הדיג
פרטי התאונה
עובד נחתך ממסור דיסק במהלך עבודתו במעגן הדיג.
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 45)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  תעשיה
  גורם הפגיעה
  מכשיר עבודה