פרטי תאונה

תאריך
07/09/2022
כתובת התאונה
מחנה מפרשית, עיר הבה"דים
גורמים מעורבים
ד.ג. ניהול פרויקטים ושיפוצים בע"מ חברה מבצעתמקום עבודה
פרטי התאונה
עובד נפל מגג
תוצאות החקירה
הוצאו צווים 120255, 120260- סגירת אתר בניה בעקבות תאונת עבודה
מקור ראשוני
זרוע העבודה

נפגעים