פרטי תאונה

תאריך ושעה
13:32 24/10/2022
כתובת התאונה
באר שבע, רח' בונה אויערבך
גורמים מעורבים
פרטי התאונה
עובד נפל מגובה של כ-3 קומות באתר בניה (בניית וילה)
תוצאות החקירה
הוצאת צו 121517- תאונה קשה
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים