פרטי תאונה

תאריך
30/10/2022
כתובת התאונה
גבעתיים, רחוב גולומב
גורמים מעורבים
בית פרטי מקום עבודה
פרטי התאונה
עובד נחתך ממסור דיסק חשמלי תוך כדי עבודות שיפוצים בדירת מגורים.
מקור ראשוני
איחוד ההצלה
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 40)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  שירותים ומסחר
  מקום עבודה
  גורם הפגיעה
  מכשיר עבודה

  חבלה בגפיים