פרטי תאונה

תאריך ושעה
18:20 02/11/2022
כתובת התאונה
אשקלון, שדרות התעשייה
גורמים מעורבים
דמרי עיר היין יזםמקום עבודה
פרטי התאונה
עובד נפל למותו מגובה רב באתר בנייה.
תוצאות החקירה
הוצא צו 121900
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • Chen Jun (30)
  חומרת פגיעה
  מוות
  ענף משקי
  בניה
  מקום עבודה
  אזרחות
  סיני
  גורם הפגיעה
  נפילה מגובה