פרטי תאונה

תאריך ושעה
20:36 02/11/2022
כתובת התאונה
מועצה אזורית חוף השרון
פרטי התאונה
עובד נפל ממשאית אשפה במהלך עבודתו במפעל.
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 50)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  תעשיה
  גורם הפגיעה
  נפילה מגובה

  חבלה בפנים