פרטי תאונה

תאריך
13/11/2022
כתובת התאונה
גדרה, רחוב שלום עליכם
פרטי התאונה
עובד נפל מפיגום בגובה של כמטר וחצי.
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 39)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  בניה
  גורם הפגיעה
  נפילה מגובה

  חבלה בגפיים תחתונות