פרטי תאונה

תאריך ושעה
09:09 04/12/2022
כתובת התאונה
פתח תקווה, רח' קפלן 37
גורמים מעורבים
גיל קטה בניה והשקעות בע"מ חברה מבצעתמקום עבודה
פרטי התאונה
עובד נפל מגובה באתר בנייה במהלך עבודתו
תוצאות החקירה
הוצא צו מס' 123032- תאונת עבודה
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים