פרטי תאונה

תאריך ושעה
15:02 05/10/2023
כתובת התאונה
ירושלים, רח' דוד רזיאל
פרטי התאונה
עובד נפגע מטרקטור באתר עבודה
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 50)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  בניה
  גורם הפגיעה
  רכב עבודה

  חבלות בגפיים