פרטי תאונה

תאריך ושעה
07:08 12/11/2023
כתובת התאונה
חיפה, א.ת
פרטי התאונה
עובד נפצע במהלך עבודתו במפעל
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 22)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  תעשיה

  חבלה בבטן