פרטי תאונה

תאריך ושעה
12:56 28/12/2023
כתובת התאונה
גני טל
פרטי התאונה
מתנדבת בחקלאות נפצעה מטרקטור בשטח חקלאי
מקור ראשוני
מד"א

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 49)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  חקלאות
  גורם הפגיעה
  רכב עבודה

  חבלה בגפיים