פרטי תאונה

תאריך ושעה
08:00 31/12/2023
כתובת התאונה
קרית שדה התעופה
פרטי התאונה
עובד נפל ממשאית במהלך עבודתו במפעל
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 46)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  תעשיה
  גורם הפגיעה
  נפילה מגובה

  חבלות בגפיים