פרטי תאונה

תאריך ושעה
08:30 05/01/2024
כתובת התאונה
רמת גן, רח' הראשונים
פרטי התאונה
עובד נחתך ממסור דיסק חשמלי במהלך עבודתו באתר בנייה
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 34)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  בניה
  גורם הפגיעה
  מכשיר עבודה

  חבלות בגפיים