פרטי תאונה

תאריך ושעה
08:36 30/05/2024
כתובת התאונה
רחובות
פרטי התאונה
עובד התחשמל בזמן עבודתו במפעל
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 30)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  תעשיה
  גורם הפגיעה
  התחשמלות

  סימני התחשמלות