פרטי תאונה

תאריך ושעה
07:13 01/07/2024
כתובת התאונה
גן שמואל
פרטי התאונה
עובד נפצע במהלך עבודתו במפעל סמוך לגן שמואל
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (גיל 45)
  חומרת פגיעה
  פציעה בינונית
  ענף משקי
  תעשיה

  חבלה בגפיים