תאונות עבודה

נמצאו 3,009 תאונות
אזור
ענף משקי
חומרת פגיעה
אזרחות
סיבת פגיעה
תאריך ושעה אזור גורמים מעורבים נפגעים מתוכם הרוגים
15/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
14/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
14/03/2024
פצוע
דרום 1 0
13/03/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
12/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
11/03/2024
פצוע
גדה - שטחים 1 0
10/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
08/03/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
07/03/2024
הרוג ו-2 פצועים
מרכז רועי ראדה בע"מ (חברה מבצעת) , וולקאם מבצע סיני בת ים בע"מ (יזם) , פרויקט "מבצע סיני 21" בת ים (מקום עבודה) 2 1
07/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
07/03/2024
פצוע
דרום 1 0
07/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
06/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
06/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
06/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
05/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
05/03/2024
פצוע
דרום מבני תעשייה בע"מ (מקום עבודה) 1 0
05/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
05/03/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
05/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
04/03/2024
פצוע
דרום 1 0
04/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
04/03/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
03/03/2024
פצוע
מרכז 1 0
29/02/2024
פצוע
דרום 1 0
29/02/2024
פצוע
מרכז 1 0
29/02/2024
הרוג ופצוע
הצפון וחיפה קן התור הנדסה ובנין בע"מ (חברה מבצעת) , פרויקט ממשלתי 'מרכז שיקום לצפון' (מקום עבודה) 1 1
28/02/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
28/02/2024
פצוע
מרכז 1 0
26/02/2024
פצוע
דרום 1 0
26/02/2024
פצוע
מרכז 1 0
26/02/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
26/02/2024
פצוע
מרכז 1 0
26/02/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
25/02/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
24/02/2024
פצוע
דרום 1 0
22/02/2024
פצוע
מרכז 1 0
22/02/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
22/02/2024
הרוג ופצוע
דרום מפעל "פולישק אריזות גמישות" (מקום עבודה) 1 1
21/02/2024
פצוע
מרכז 1 0
21/02/2024
פצוע
מרכז 1 0
20/02/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
20/02/2024
פצוע
מרכז 1 0
16/02/2024
פצוע
גדה - שטחים 1 0
14/02/2024
פצוע
מרכז 1 0
14/02/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
13/02/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
12/02/2024
פצוע
דרום 1 0
11/02/2024
פצוע
דרום 1 0
11/02/2024
פצוע
הצפון וחיפה 1 0