ח.ה. עבודות ניקיון ואחזקה בע"מ

פרטים

שם
ח.ה. עבודות ניקיון ואחזקה בע"מ
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.