אולם אירועים "הגן השקוף בשפיים"

פרטים

שם
אולם אירועים "הגן השקוף בשפיים"
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.