אפרים פלינר ובניו (1994) חב' לבניין והשקעות בע"מ

פרטים

שם
אפרים פלינר ובניו (1994) חב' לבניין והשקעות בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
businessEntities.memo>
ח.פ 512002106

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.