חברת החשמל

פרטים

שם
חברת החשמל
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

4 תאונות, 6 הרוגים ופצוע.