העבודות התבצעו במפעל "תבניות כל" באשקלון

פרטים

שם
העבודות התבצעו במפעל "תבניות כל" באשקלון
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.