בינוי פלוס (מקבוצת ששון חוגי) בע"מ

פרטים

שם
בינוי פלוס (מקבוצת ששון חוגי) בע"מ
מספר ח.פ.
514189679
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 514189679

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.