אופק-שלי בניה ופיתוח בע"מ

פרטים

שם
אופק-שלי בניה ופיתוח בע"מ
מספר ח.פ.
512927757
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 512927757

מעורבות בתאונות

2 תאונות, 2 הרוגים.