רושרוש מ.פ. בניין ופיתוח בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
רושרוש מ.פ. בניין ופיתוח בע"מ
מספר ח.פ.
512063199
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 512063199

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.