סולל בונה (אתר רכבת קלה)

פרטים

שם
סולל בונה (אתר רכבת קלה)
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.