מתפרת אשקלון 2004'

פרטים

שם
מתפרת אשקלון 2004'
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.