מתפרת אשקלון 2004

פרטים

שם
מתפרת אשקלון 2004
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.