ש.מ. חסון בנייה מים וביוב בע"מ

פרטים

שם
ש.מ. חסון בנייה מים וביוב בע"מ
מספר ח.פ.
511472227
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511472227

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.