ש.מ. חסון בנייה מים וביוב בע"מ

פרטים

שם
ש.מ. חסון בנייה מים וביוב בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.