אשכול פרויקטים (ש.ר.ד) בע"מ

פרטים

שם
אשכול פרויקטים (ש.ר.ד) בע"מ
מספר ח.פ.
514012459
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 514012459

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.