אלגזאל מחזור וגריסת פסולת בנין בע"מ

פרטים

שם
אלגזאל מחזור וגריסת פסולת בנין בע"מ
מספר ח.פ.
514150556
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 514150556

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.