נווה דקלים בינוי ופיתוח בע"מ

פרטים

שם
נווה דקלים בינוי ופיתוח בע"מ
מספר ח.פ.
511069411
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511069411

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 3 פצועים.