עיריית חיפה

פרטים

שם
עיריית חיפה
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.